CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC TEA FRANCHISE

Trụ sở chính: Số 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 1801724221. Ngày cấp: 17/07/2019

Chủ sở hữu: Ông Lý Tấn Tài

Email: lytantai2807@gmail.com – phuctea@phuctea.com.vn

Điện Thoại: 0933.214.914 – 0933.132.636